fredag 22. juli 2011

Uforståeleg

sympathy

                                                                                     Bilete lånt frå Google 

I dag vil eg berre utrykkje medkjennsle med alle dei som er berørt av tragedien i Oslo. Vårt vesle land skakar i grunnvollane i dag, og eg føler meg hjelpelaus. Må me ikkje la oss oppsluke av hat, men jobbe for ei fredleg verd.

1 kommentar:

Rosa sa...

Uforståeleg!! All medkjensle til dei som er ramma